Localització

El cper està ubicat en la parcel·la Soivre junt al Consorci de Bombers en la capital de La Plana amb direcció:

Camí Fadrell 22, 12006 Castelló
Telèfon 964256370

Segueix-nos …