Inventari i gestió enllumenat públic

Inventari de la xarxa d’enllumenat públic

Per als Ajuntaments que així ho sol·liciten, se’ls realitzarà un inventari de la instal·lació de la xarxa d’enllumenat públic municipal, incloent:

  • Identificació i localització dels punts de llum connectats a cada centre i del circuit que l’alimenta
  • Revisió de cada punt de llum i realització d’una fitxa-inventari de cadascun d’ells, reflectint el seu estat i les característiques tècniques
  • Localització en mapa digitalitzat

4008 01-10-14 EFICIENCIA ENERGÉTICA

Gestió de les Instal·lacions d’Enllumenat Públic

A més i si així ho sol·liciten els ajuntaments, es posarà a la seva disposició la informació generada de l’inventari realitzat, a través d’una Plataforma per a la Gestió i Inventari de les instal·lacions d’enllumenat públic municipal. La qual entre altres prestacions, permet l’inventari dels centres, circuits i punts de llum, mitjançant un mòdul de gestió documental que guarda la informació relativa a l’inventari d’instal·lacions i actius de forma ordenada, a més de mantenir un control de canvis. També disposa d’un sistema de gestió d’incidències que permet unir informació relativa a les incidències o errades en cadascun dels actius.