Gestió Energètica

Ferramentes per a la gestió energètica de les nostres instal·lacions

Enllaç ...

Sol·licitud accés a ferramentes

Sol·licitant

NIF (requerit):

Nom sol·licitant (requerit):

Representant

CIF (requerit):

Entitat (requerit):

Càrrec:

Sol·licita accés a:

El seu e-mail (requerit):

Introdueix els caràcters (requerit):
captcha

Gestió d’Inventari

Ferramentes per a la gestió del inventari de les instal·lacions

Enllaç ...

Protecció de dades:
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Centre Provincial d'Energies Renovables l'informa que les dades personals obtingudes mitjançant la formalització d'aquest document / imprès / formulari seran incorporades, per al seu tractament a un fitxer anomenat -Usuaris d'Eines Energètiques- per al seu tractament. D'acord amb el que preveu l'esmentada Llei Orgànica, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició dirigint un escrit a l'CPER

Avís Legal:
La present sol·licitud implica una declaració de veracitat de la informació aportada.
El falsejament en les dades en els documents públics oficials està tipificat com a delictes d'estafa i falsedat en el codi penal. La sol·licitud només pot ser realitzada pels representants dels organismes públics propietaris de les dades, que seran els encarregats de gestionar l'accés posterior a les dades.

Segueix-nos …

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.