La Diputación impartirá jornadas técnicas de eficiencia energética en el CPER para ayudar a que los pueblos ahorren aún más en luz

20 de junio. La Diputación de Castellón ha programado tres jornadas técnicas especializadas en eficiencia energética en el Centro Provincial de Energías Renovables (CPER) para ayudar a que los ayuntamientos ahorren aún más en su factura de la luz. Esta iniciativa se corresponde con el mismo objetivo del Plan Provincial de Eficiencia Energética a través del que la Diputación ha invertido 2,5 millones de euros y ahorrado a los municipios más de 14 millones en consumo de luz.

El diputado de Desarrollo Sostenible, Mario García, ha explicado que “nos comprometimos, no sólo con implementar el Plan Provincial de Eficiencia Energética que ha permitido normalizar facturas en los ayuntamientos, auditar consumos y mejorarlos, ahorrando mucho dinero y energía a los consistorios. Nos comprometimos además con los ayuntamientos a seguir formando a sus técnicos y concejales, a seguir asesorándoles en todo lo que siguieran necesitando en materia de eficiencia energética y en ese objetivo se ubican estas jornadas que comienzan a finales de este mes”.

De ese modo, la institución comenzará el próximo 30 de junio la primera de las jornadas, sobre sistemas de gestión energética y monitorización. Le seguirá una segunda jornada, por concretar la fecha, sobre las revisiones técnico-legales de las instalaciones municipales, y una última sobre las medidas de eficiencia energética en edificios municipales.

“Es un paso más en el camino trazado por el presidente Moliner de impulsar inversiones estructurales que ayuden a los ayuntamientos a ser administraciones más eficaces al servicio del ciudadano, aminorando sus gastos corrientes y agilizando su funcionamiento”, ha explicado el diputado.

Las inscripciones a las jornadas, así como toda la información referente a las mismas se encuentra en la web del CPER (cper.dipcas.es).

Dos nuevos servicios online con la nueva web del CPER

La apuesta del presidente de la Diputación, Javier Moliner, por implantar de forma paulatina criterios de eficiencia energética en todos los municipios de la provincia a través del Plan Provincial de Eficiencia Energética se ha completado con la activación, hace apenas un par de meses, de la página web del Centro Provincial de Energías Renovables (CPER),cper.dipcas.es.

El diputado García ha explicado que “con esta web ponemos a disposición de los 135 municipios de la provincia una herramienta que es uno de los últimos pasos de la reforma que hemos estado haciendo en el área de Medio Ambiente. A través de la misma, cada uno de los municipios de la provincia puede acceder 24 horas de forma ininterrumpida online para ver toda su documentación, todos los servicios que le ofrecemos en la Diputación para optimizar su uso y consultar todo lo que necesite para ayudarle a conseguir la mejor gestión de los recursos energéticos en su municipio”.

Las dos nuevas herramientas disponibles en la web consisten en la gestión energética de las instalaciones municipales online y el inventario de las instalaciones. La primera de ellas permitirá a los ayuntamientos gestionar de forma online todo lo que tenga que ver con el consumo energético de los edificios y alumbrado públicos; la gestión del inventario de las instalaciones permitirá a los ayuntamientos conocer a tiempo real todo lo relacionado con el material que tienen instalado en su alumbrado público, consumo por zonas, estado en el que se encuentra, entre otras aplicaciones que facilitan su gestión. Además de estos servicios se incluyen otras herramientas, así como una base de datos de documentación técnica de interés, entre otros.

Posted in Sin categoría @ca.

Moliner potència que els pobles siguen més sostenibles i que això els ajude a estalviar més de 15 milions de les seues despeses estructurals

0884-05-03-14-XILXES

Ajudar amb mesures estructurals a què els municipis siguen energèticament més sostenibles i que això els revertisca un estalvi en les seues despeses a mitjà i llarg termini perquè destinen eixa inversió a prestar millors servicis als ciutadans. Així es resumix l’aposta integral pel desenvolupament sostenible que està duent a terme el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, articulada a través de distints plans reglats amb tal d’igualar les oportunitats d’accés de tots els municipis i dotar de la màxima transparència a eixos processos. És el cas del Pla d’Eficiència Energètica, el Pla d’Eficiència Hídrica, el Pla Provincial de Depuradores, el Pla de Modernització Electrònica i les mesures dutes a terme per a augmentar el reciclatge de residus a través dels distints consorcis de la zona nord, sud i centre de la província.

El diputat de Desenvolupament Sostenible, Mario García, ha explicat que “després d’estos anys de gestió, ha sigut una legislatura en què ens hem centrat a ajudar als ajuntaments a què consumiren el més just per a mantindre energèticament les seues necessitats i detectar excessos de gasto energètic per a reinvertir eixos excessos en millors servicis als seus ciutadans. Per això hem auditat els consums energètics, els consums hídrics, i hem permés un estalvi mitjà del 30% de la factura de la llum als ajuntaments”.

Nous servicis online en el CPER per a estalviar llum

Els pobles de la província de Castelló reduiran encara més la seua factura de la llum després de completar la Diputació un Pla d’Eficiència Energètica que ja els ha estalviat ja una mitja del 30% del seu consum energètic. Així, la institució ha implantat dos noves ferramentes online que ja ha activat estos dies amb la posada en marxa de la pàgina web del Centre Provincial d’Energies Renovables (CPER) , cper.dipcas.es.

En eixe sentit, el diputat García ha explicat que “tots els diners estalviats ha repercutit en millors servicis, en instal·lacions més sostenibles i en noves obres repartides pels 135 municipis de la província que han pogut fer els pobles, des de la seua diversitat, per a prestar millors servicis i millor qualitat de vida als seus veïns”.

És un pas més en el camí traçat pel president Moliner d’impulsar inversions estructurals que ajuden als ajuntaments a ser administracions més eficaces al servici del ciutadà, minorant els seus gastos corrents i agilitzant el seu funcionament. L’activació d’estos servicis online completa el Pla d’Eficiència Energètica amb què la Diputació ha estalviat als ajuntaments més de 14 milions d’euros a través d’una inversió de 2.550.000 euros.

Eficiència hídrica i depuració d’aigües

El consum eficient de l’aigua és una altra de les principals preocupacions de la Diputació en matèria de sostenibilitat. Així, els municipis de la província de Castelló estalvien diàriament 8.008.800 litres d’aigua gràcies al treball de localització i control de fugues realitzades per la Diputació en les xarxes d’abastiment i distribució d’aigua potable. Així, en l’últim exercici registrat, els tècnics de la institució provincial van realitzar un total de 127 inspeccions en municipis i es van trobar 145 fugues.

Bona part de la inversió provincial en matèria hídrica, entorn dels 7 milions d’euros, es dirigix al manteniment de 92 depuradores en els municipis de Castelló. Entre els distints indicadors que apunten a l’aposta per la sostenibilitat de la Diputació figura que ha aconseguit, a través de les 92 instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals que gestiona en els municipis menors de 5.000 habitants de la província, que les 6.103 tones de fangs produïts s’aprofiten íntegrament com a fertilitzant de qualitat en més de 180 hectàrees de terreny agrícola. Açò és fruit dels treballs de control dels abocaments industrials al clavegueram i de la implicació dels ajuntaments implicats, amb la qual cosa s’ha evitat la presència de metalls pesants en els fangs i afavorit les seues bones propietats agrícoles.

Referents en el reciclatge de residus

La Diputació ha aconseguit situar a la província com a referent europeu en el reciclatge dels residus municipals a través de l’Associació Internacional ACR+. Així, la inclusió de la institució provincial en l’Observatori Europeu per al Reciclatge de Residus Municipals que manté actiu esta entitat constata el bon comportament que estan tenint les iniciatives que la institució està implantant en els municipis castellonencs. És el cas de la campanya ‘Si + reciclas – pagas’, que va permetre ja en 2014 realitzar més de 14.000 bonificacions als castellonencs, amb rebaixes en el seu rebut del fem que oscil·len entre el 5% i el 95%.

Rentabilitzar la massa forestal de forma responsable

El Pla d’Aprofitament de Massa Forestal que està impulsant la Diputació permetrà regular l’ús de les 133.000 tones de biomassa agroforestal de la província, amb l’objectiu final de generar una nova font d’oportunitats per als pobles de Castelló.

Este full de ruta, elaborada per l’empresa pública Vaersa en col·laboració amb els tècnics de l’àrea de Desenvolupament Rural, coordinada per Domingo Giner, contempla, entre altres apartats, un complet diagnòstic de l’oferta de biomassa que produïxen les muntanyes de la província de Castelló; un minuciós estudi sobre la demanda potencial d’este combustible; i un programa d’acció amb 10 línies concretes a desenvolupar per a impulsar este sector estratègic capaç de repercutir directament en el desenrotllament econòmic del territori.

Entre altres xifres, destaquen les 300.000 hectàrees de massa forestal i arbòria de la província, que produïxen el 43% de la biomassa forestal de la Comunitat Valenciana; o l’estimació de la demanda a Castelló d’este combustible en més de dos milions de tones, amb gran protagonisme de la indústria ceràmica que comprén el 87% de la dita demanda.

Posted in Sin categoría @ca.

Els pobles reduiran encara més la seua factura de la llum després de completar la Diputació un Pla d’eficiència que ja els ha estalviat 14 milions

3997_eficiencia_energetica

Els pobles de la província de Castelló reduiran encara més la seua factura de la llum després de completar la Diputació un Pla d’eficiència energètica que ja els ha estalviat més de 14 milions d’euros. Així, la institució ha implantat dues noves eines online que ja ha activat en les últimes hores amb la posada en marxa de la pàgina  web del Centre Provincial d’Energies Renovables (CPER), cper.dipcas.es.

Amb aquesta nova iniciativa, la Diputació dóna un pas més en el camí traçat pel president Moliner d’impulsar inversions estructurals que ajuden els ajuntaments a ser administracions més eficaces al servei de la ciutadania, minorant les seues despeses corrents i agilitzant el seu funcionament. L’activació d’aquestos serveis online completa el Pla d’eficiència energètica amb què la Diputació ha estalviat als ajuntaments més de 14 milions d’euros a través d’una inversió de 2.550.000 euros.

El diputat de Desenvolupament Sostenible, Mario García, ha explicat que “amb aquesta pàgina web hem posat a disposició dels 135 municipis de la província una eina que és un dels últims passos de la reforma que hem estat fent en  l’àrea de Medi Ambient. A través de la pàgina, cada un dels municipis de la província podrà accedir 24 hores de forma ininterrompuda online per a veure tota la seua documentació, tots els serveis que li oferim en la Diputació per a optimitzar el seu ús i consultar tot el que necessite per a ajudar-li a aconseguir la millor gestió dels recursos energètics al seu municipi”.

En aquest sentit, García ha assegurat que aquesta mesura afavoreix especialment els pobles més allunyats de la capital. “La distribució geogràfica de la província és particular, amb molts municipis a l’interior que estan més allunyats de la capital de la Plana, i és a ells especialment i a tots en general a qui beneficiarem amb aquesta mesura que acosta la Diputació als ajuntaments, estalvia costos i, en definitiva, construeixen una administració més eficient, que és el que Moliner porta impulsant durant tota la legislatura”.

Les dues noves eines consisteixen en la gestió energètica de les instal·lacions municipals online i l’inventari de les instal·lacions. La primera d’elles permetrà els ajuntaments gestionar de forma online tot el que tinga a veure amb el consum energètic dels edificis i enllumenat públics; la gestió de l’inventari de les instal·lacions permetrà els ajuntaments conéixer a temps real tot allò que s’ha relacionat amb el material que tenen instal·lat en el seu enllumenat públic, consum per zones, estat en què es troba, entre altres aplicacions que faciliten la seua gestió. A més d’aquestos serveis s’inclouen altres eines, així com una base de dades de documentació tècnica d’interés, entre altres.

CPER: Referent d’eficiència energètica al servei dels municipis

Amb la posada en marxa d’aquesta nova web, es materialitza el treball per dinamitzar el centre provincial CPER que presta una desena de serveis per als municipis de la província relacionats amb la implantació de criteris d’eficiència energètica en la xarxa d’enllumenat públic.

Es tracta d’un pas més en la important aposta que està liderant el president Moliner, a través del Pla d’eficiència energètica, per fomentar l’estalvi econòmic i energètic als pobles a través de criteris d’eficiència energètica com ara la normalització de factures, auditories energètiques i instal·lació de materials de baix consum.

Altres serveis que ja enguany es prestaran en aquestes instal·lacions als ajuntaments, seran les auditories energètiques i suport en la presa de decisions per a l’estalvi d’energia, auditories tècniques i normatives en matèria d’enllumenat públic, realització de projectes luminotècnics i de millora energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic, i assistència tècnica per a la gestió, informació i tràmit en les sol·licituds de subvencions.

Reduir la despesa corrent als ajuntaments

El treball de la Diputació amb la implantació del Pla provincial d’eficiència energètica és un exemple de les iniciatives impulsades per Javier Moliner per a realitzar inversions estructurals que revertesquen a reduir les despeses corrents dels ajuntaments per a ajudar-los a gestionar de forma més eficaç els seus recursos i poder adreçar-los a inversions per a la ciutadania.

En aquest capítol, s’inclouen actuacions que han marcat bona part del comportament de la institució durant aquesta legislatura, com és el cas específic dels contractes gestionats a través de la Central de Contractació, el Pla provincial d’eficiència hídrica o la implantació de l’Administració electrònica en els ajuntaments. Això a més dels serveis econòmics, jurídics, tècnics i socials prestats a través del SEPAM, Recaptació o Acció Social de la Diputació.

 

Posted in Sin categoría @ca.

La Diputació inverteix altres 1,2 milions d’euros perquè els municipis estalvien més amb el nou Pla d’eficiència energètica

4007-01-10-14-EFICIENCIA-ENERGÉTICA

La Diputació de Castelló ratifica el seu compromís d’ajudar els ajuntaments de la província a estalviar en la seua factura de la llum al publicar les ajudes reglades per import de 1,2 milions d’euros corresponents al Pla d’eficiència energètica. Aquesta iniciativa a què els consistoris poden optar fins al pròxim 24 d’abril,  constata la prioritat de la institució provincial d’incorporar els criteris de sostenibilitat a l’enllumenat públic dels municipis, suposant ja un estalvi de més de 14 milions d’euros a través de la inversió de la Diputació de 2.550.000 euros.

El diputat de Sostenibilitat, Mario García, ha assenyalat que “aquesta nova injecció inversora permetrà que tots els pobles puguen renovar el seu enllumenat aplicant criteris d’eficiència energètica, i ho facen en igualtat de condicions amb un pla reglat que contempla criteris tècnics a l’hora de distribuir les ajudes. Es compleix amb això el compromís del nostre president que respon així a la preocupació dels ajuntaments entorn de l’elevat cost del manteniment de l’enllumenat públic dels seus pobles”.

El Pla d’eficiència energètica no sols inclou un conjunt de subvencions per a actuacions materials del què ja s’han beneficiat 100 ajuntaments durant els exercicis 2013 i 2014, sinó també les actuacions preparatòries necessàries com la realització d’auditories energètiques o els estudis de facturació. En aquest sentit, ja ha permés realitzar un total de 61 auditories energètiques a municipis i 113 estudis de normalització de factures.

“Hem publicat dues convocatòries d’ajudes, la primera d’elles dotada amb prop d’un milió d’euros, per a aquells municipis que ja van ser beneficiaris de les subvencions per a la millora de l’eficiència energètica en  anteriors convocatòries. Un segon tipus d’ajudes és la de 250.000 euros que s’adreça a aquells pobles que no s’han beneficiat d’ajudes, per a donar-los l’oportunitat d’iniciar aquest procés d’eficiència, que engloba des de la normalització de la facturació fins a la substitució de material d’enllumenat, atenent als criteris de les auditories”.

Ajudant els pobles a implantar la sostenibilitat

El procés d’ajuda als municipis per a implantar criteris sostenibles al seu funcionament comprén altres mesures, com la incorporació del subministrament d’elements d’eficiència energètica a la Central de Contractació de la Diputació. Aquesta iniciativa facilita als ajuntaments l’adquisició dels materials més convenients per a la seua xarxa d’enllumenat d’acord amb els criteris que marquen les seues auditories energètiques.

“Garantir la implantació de criteris d’eficiència energètica especialment en aquells pobles amb menys recursos és l’objectiu d’aquest treball integral, concebut per a ajudar els pobles en cada una  de les fases. ”

Cal recordar que aquesta iniciativa s’emmarca també en els objectius compromesos per la Unió Europea d’eficiència i reducció de contaminació.

 

Posted in Sin categoría @ca.

Subvencions per a la millora de l’eficiència energètica per a ajuntaments de la Diputació de Castelló

La Diputació de Castelló ha publicat les següents subvencions:

Posted in Sin categoría @ca.

El Pla d’Eficiència Energètica de la Diputació conclourà amb 1,2 milions la renovació de l’enllumenat dels pobles de Castelló

3998-01-10-14-EFICIENCIA-ENERGÉTICA-3

La Diputació de Castelló segueix compromesa amb ajudar els ajuntaments a estalviar en la factura de la llum i a utilitzar aquests recursos a millorar la qualitat de vida dels seus veïns. És per això que la institució invertirà aquest any 1,2 milions d’euros en ajudes als municipis com a part del Pla Provincial d’Eficiència Energètica que ha permès ja des de 2013 estalviar als pobles més de 14 milions d’euros en la seua factura elèctrica a través de la inversió de 2.550.000 euros per part de la Diputació. L’aportació de 2015 permetrà que tots els pobles de la província hagin pogut renovar el seu enllumenat públic aplicant criteris d’eficiència energètica.

El diputat de Desenvolupament Sostenible, Mario García, ha destacat “l’excel·lent acollida que ha tingut per part dels ajuntaments aquest pla impulsat pel nostre president, Javier Moliner, per respondre a la preocupació dels ajuntaments per l’elevat cost del manteniment de l’enllumenat públic . El president es va comprometre que a finals de la legislatura tots els municipis pogueren renovar el seu enllumenat públic atenent a estrictes criteris d’eficiència energètica, i amb la inversió del 2015 ho aconseguirem. I tots aquests ajuntaments ja poden dirigir el estalviat a altres serveis bàsics importants per als seus veïns .

El Pla d’Eficiència Energètica no només inclou un conjunt de subvencions per a actuacions materials de les que ja s’han beneficiat 100 ajuntaments, sinó també les actuacions preparatòries necessàries com la realització d’auditories energètiques o els estudis de facturació. En aquest sentit, ja ha permès realitzar un total de 61 auditories energètiques en municipis i 113 estudis de normalització de factures.

Altres mesures, com la incorporació del subministrament d’elements d’eficiència energètica a la Central de Contractació de la Diputació, completen el procés d’implantació, ja que amb això es permet als ajuntaments que puguen adquirir els materials més adients per a la seua xarxa d’enllumenat acord als criteris que marquen les seves auditories energètiques.
Cal recordar que aquesta iniciativa s’emmarca també en els objectius compromesos per la Unió Europea d’eficiència i reducció de contaminació.

Consolidar el CPER com a centre al servei dels pobles en eficiència

Com a part d’aquest treball per ajudar els municipis a consumir menys llum i utilitzar els seus recursos de forma més eficaç, la Diputació invertirà 280.000 euros en els pròxims dos anys en adeucar el centre provincial CPER en centre permanent d’assessorament, formació i prestació de serveis als ajuntaments en matèria d’eficiència energètica.
Així, a partir d’aquest any, el CPER prestarà una desena de serveis relacionats amb l’eficiència energètica, com ara les auditories o els estudis de normalització de factures, assessorament en matèria d’eficiència energètica, formació pel que fa a materials a instal·lar, projectes luminotècnics o assessorament per a la presentació de subvencions.

Posted in Sin categoría @ca.

La Diputació habilita el CPER com a centre d’assistència als municipis en eficiència energètica amb una inversió de 280.000€

4016-01-10-14-EFICIENCIA-ENERGÉTICA

La Diputació de Castelló invertirà 280.000 euros en els pròxims dos anys en la dinamització del centre provincial CPER amb la prestació d’una desena de serveis per als municipis de la província relacionats amb la implantació de criteris d’eficiència energètica en la xarxa d’enllumenat públic. Es tracta d’un pas més en la important aposta que està liderant el president Moliner, a través del Pla d’Eficiència Energètica, per fomentar l’estalvi econòmic i energètic en els pobles a través de criteris d’eficiència energètica com ara la normalització de factures, auditories energètiques i instal·lació de materials de baix consum.

El diputat de Desenvolupament Sostenible, Mario García, ha explicat que “a partir del pròxim any els alcaldes, regidors i tècnics dels ajuntaments podran dirigir-se directament al CPER perquè la Diputació els preste serveis tan importants com informes de normalització de la facturació, assessorament tècnic i formació, auditories energètiques, etcètera. Donem resposta a la petició que ens havien fet els alcaldes d’ampliar el nostre servei en aquest tema. Es tracta de facilitar-los la tasca, de vegades confusa, d’obtenir la informació directament sobre les millors tècniques, els millors materials o la informació que necessite cada poble amb la casuística concreta de les seves circumstàncies .

En aquest sentit, el diputat ha recordat que “a través de les directrius marcades pel president Moliner ja hem aconseguit estalviar als pobles més de 14 milions d’euros amb la normalització de factures, realitzar auditories energètiques, i ara estem en el procés d’ensenyar als consistoris els elements d’eficiència energètica a instal·lar en el seu sistema d’enllumenat públic per aplicar aquests criteris d’eficiència que els marquen els estudis i auditories realitzades “.

Assessorament proper i pràctic

A partir de 2015 la Diputació mitjançant el CPER, situat al costat del Consorci de Bombers a la capital de La Plana, oferirà la possibilitat als ajuntaments de realitzar Informes de Normalització de la Facturació Elèctrica, un estudi que s’ha d’efectuar sobre la facturació d’almenys un any.

A més, tenen la possibilitat de participar en les activitats d’assessorament i dinamització mitjançant un programa d’activitats orientades a aconseguir entre altres els següents objectius: proporcionar als tècnics municipals assessorament i formació en matèria d’Eficiència Energètica; facilitar la implementació de les mesures d’estalvi energètic derivades del procés d’optimització de la facturació i especialment en la seva relació amb les empreses subministradores; promocionar la realització d’actuacions d’estalvi energètic municipals a la província; desenvolupament d’activitats d’Investigació i de solucions en matèria d’Eficiència Energètica en l’àmbit municipal, i conscienciar la població sobre la importància de l’estalvi energètic i l’impacte ambiental.

Altres serveis que es prestaran en aquestes instal·lacions als ajuntaments seran les auditories energètiques i suport en la presa de decisions per a l’estalvi d’energia, auditories tècniques i normatives en matèria d’enllumenat públic, realització de projectes luminotècnics i de millora energètica de les instal·lacions de enllumenat públic, i assistència tècnica per a la gestió, informació i tràmit en les sol·licituds de subvencions.

Posted in Sin categoría @ca.

Segueix-nos …

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.