Assesorament i formació

El CPER entre els seus objectius principals l’assessorament a municipis en matèria d’Eficiència Energètica, en aquest sentit es desenvoluparà i es mantindrà actualitzat en el temps, un programa d’activitats, orientat a:

  • Proporcionar als tècnics municipals, assessorament i formació en matèria d’eficiència energètica
  • Facilitar la implementació de les mesures proposades en els informes de normalització de factures elèctriques i relació amb les empreses subministradores
  • Promocionar la realització d’actuacions d’estalvi energètic municipals
  • Activitats d’investigació i desenvolupament de solucions en matèria d’eficiència energètica en l’àmbit municipal
  • Conscienciació a la població sobre la importància de l’estalvi energètic i l’impacte ambiental
  • Tota la informació, calendari i el contingut de totes les activitats dutes a terme des del CPER, s’actualitzés en l’apartat Activitats“.

0648 19-02-14 JORNADA LIFE