Assistència Tècnica

Els ajuntaments que així ho desitjen, podran comptar amb l’assistència tècnica i la col·laboració en matèria de:

  • Redacció d’Auditories energètiques i recolçament en la presa de decisions per a l’estalvi d’energia.
  • Redacció d’Auditories Tècniques i Normatives d’enllumenat públic.
  • Redacció de Projectes Luminotècnics i de millora energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic

asistencia_tecnica