Subvencions

El nostre personal de l’CPER posarà a disposició de tots els ajuntaments, la informació de totes les subvencions publicades, que previ estudi de les mateixes, considere pugueb ser del seu interès. I a més, per a tots aquells que opten per sol·licitar alguna d’elles, els prestés tot l’assessorament i suport necessari, per a la correcta tramitació, gestió i justificació davant l’òrgan corresponent.

subvenciones